Niconico Video VIDEO

Views: 349,889 Comments: 8,965 My List: 9,352

4:21

Apr 06, 03:00 AM Post

【9人分】ライブライブ!【ラブライブ!×マイムマイム】

気付けば9人分出来てました。歌ってみた(りる葉さん sm21569125 , はにーろさん sm22225947 , 櫻うた子...

niconico~niiiiiiii!!!! NICO~CHIN >_< kashikoi kawaii elichika!!! nani nanano nano hanashi dakera nani nano koto yo nada ayami...