Niconico Video VIDEO

Views: 7,511,987 Comments: 194,553 My List: 174,584

3:26

Feb 04, 01:18 PM Post

【巡音ルカ】ダブルラリアット【オリジナル】

アゴアニキと申します。ルカを最初に見たときに、ダブルラリアットをしているイメージが降りてきました...

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TUNA GODDESS LMAOOO LUKA B...