Niconico Video VIDEO

Views: 49,915 Comments: 336 My List: 973

1:30

May 29, 01:00 PM Post

片翼の天使アヤヤー

この組み合わせしか思い浮かびませんでした。埋まる気のしないイントロはバッサリカットmylist/27552755

AyayaAyaya Ayaya Ayaya Ayaya AYAYA what an ugly madafaca AYAYA.... AYAYA... アヤヤ!!! アヤヤーアヤヤーアヤヤー Nice uwu AYAYA Ayayaya AYAYA!...