Niconico Video VIDEO

Views: 50,743 Comments: 338 My List: 962

1:30

May 29, 01:00 PM Post

片翼の天使アヤヤー

この組み合わせしか思い浮かびませんでした。埋まる気のしないイントロはバッサリカットmylist/27552755

AyayaAyaya Ayaya Ayaya Ayaya AYAYA what an ugly madafaca AYAYA.... AYAYA... アヤヤ!!! アヤヤーアヤヤーアヤヤー Nice uwu AYAYA Ayayaya AYAYA!...