Niconico Video VIDEO

Views: 2,252,698 Comments: 361,752 My List: 37,223

3:31

Jan 17, 01:00 PM Post

H.T.ココアはフルフルなのか?最終鬼畜和菓子宇治松・C【音MAD】

お姉ちゃんと遊ぼうよmylist/27552755(16/5/14)ミリオン突破ありがとうございます!全ての視聴者様、そ...

i dont sspeak chinese reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Flandre was here LOL! D o u xD öllöjöllö WRYYYYYYYYYYYYYYYY...