Niconico Video VIDEO

Views: 9,856 Comments: 485 My List: 57

5:10

Oct 03, 06:35 PM Post

RWBY Volume 4 Character Short

https://www.youtube.com/watch?v=M0WeiG2-HRQV4!!V4!!V4!!V4!!V4!!V4!!V4!!V4!!V4!!...