Niconico Video VIDEO

Views: 3,208,784 Comments: 12,837 My List: 31,376

4:05

Oct 10, 03:00 AM Post

ドラマツルギー / 初音ミク

こんにちは、またおどりにきました。 歌はミクさんが歌ってくれました、関わって下さった皆さんにかんし...

EEEEEEVVVVVEEEEEE This is so beautiful OMG!!! Beauty SAA, SAA! AAAAAAAAAAAAAA 88888888888888888888888888888888888888888888888...